15 września br. zorganizowane zostało kolejne webinarium online w ramach 'Spotkania z ekspertem".

Tematem przwodnim spotkania był pakiet: „fit for 55"

Ekspertami prowadzącymi spotkanie byli znamienici eksperci z Kancelarii DWF Poland, Panowie:

 • Miłosz Tomasik
 • Zbigniew Kozłowski

 

                         Krzysztof Hornicki FOTO                        

Zbigniew Kozłowski stoi na czele Departamentu Środowiska i Projektów w DWF Poland. Od 2013 roku otrzymuje rekomendację indywidualną w prestiżowym międzynarodowym rankingu Chambers Europe oraz otrzymał najwyższą notę w międzynarodowym rankingu IFLR1000 w kategorii "Rozwój projektów". Został również wyróżniony w rankingu kancelarii prawnych „Rzeczpospolitej” w kategorii ochrona środowiska.


Świadczy usługi prawne w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych, transformacji energetycznej, budownictwa, projektów typu greenfield i brownfield.


Zbigniew Kozłowski wspiera klientów z sektora energetycznego, naftowo-gazowego, chemicznego, lotniczego, odnawialnych źródeł energii i produkcyjnego w zakresie regulacji, kontraktów, transakcji i sporów. Doradza również instytucjom publicznym oraz skutecznie reprezentuje klientów przed organami administracji i sądami.                

                          Krzysztof Hornicki FOTO                           

Miłosz Tomasik jest radcą prawnym specjalizującym się w prawie ochrony środowiska, w tym w szczególności w zagadnieniach dotyczących emisji przemysłowych, oceny oddziaływania na środowisko, pozwoleń na korzystanie ze środowiska, zanieczyszczeń powierzchni ziemi, prawa wodnego oraz gospodarowania odpadami. Doradza również w kwestiach związanych z prawem budowlanym, zagospodarowaniem przestrzennym oraz prawem geologicznym i górniczym.

Z powodzeniem wspiera Klientów w postępowaniach toczących się przed organami administracji i sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, koncesji, pozwoleń zintegrowanych, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opłat za korzystanie ze środowiska oraz dostępu do informacji o środowisku.

Bierze udział w rozwijaniu projektów w kluczowych gałęziach polskiej gospodarki, a w tym w sektorze energetyki, górnictwie węgla kamiennego, poszukiwania i rozpoznawania węglowodorów, projektów infrastrukturalnych, oraz zakładów produkcyjnych z różnych dziedzin przemysłu. Wspiera również klientów w sprawach związanych z zanieczyszczeniem powierzchni ziemi i szkodami w środowisku.                         

 

Udział w spotkaniu dla Realizatorów Programu był bezpłatny.

Agenda spotkania obejmowała:

Wprowadzenie: Pakiet Fit for 55 w szerszym kontekście Europejskiego Zielonego Ładu (ok. 30 min)
• Przegląd kluczowych inicjatyw składających się na Europejski Zielony Ład
• Nowe realia prowadzenia działalności przemysłowej w świetle Europejskiego Zielonego Ładu
• Zarys nowej polityki klimatyczno-energetycznej UE
• Aktualne cele na 2030 r.
b. Propozycja reformy EU ETS i inne zmiany w polityce klimatycznej UE (ok. 1 godziny)
• Zarys mechanizmów ograniczających podaż uprawnień do emisji (EUA)
• Rozszerzenie EU ETS o transport i budownictwo
• Polityka klimatyczna w transporcie
• Propozycje nowych mechanizmów solidarnościowych w zakresie polityki klimatycznej
c. "Cło węglowe", czyli mechanizm CBAM (ok. 30 min)
• Zakres zastosowania CBAM
• Zasady działania CBAM, zwłaszcza na styku z EU ETS
• Kontrowersje i wątpliwości zgłaszane przez przemysł odnośnie do CBAM
• Europejska wizja "dyplomacji klimatycznej"
d. Polityka energetyczna UE w nowym wydaniu (ok. 40 min)
• Zmiany w dyrektywie RED
• Efektywność energetyczna
• Paliwa alternatywne i nowe zasady opodatkowania energii
• Rola wodoru w transformacji energetycznej

 

Wszystkim Uczestnikom spotkania serdecznie dziękujemy za obecność.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Uczestnicy Programu:

 • Novol
 • Anwil
 • Solino
 • PCC Synteza
 • Brenntag
 • Orlen Południe
 • Puławy
 • Sarpi Veolia
 • Exol
 • Azelis
 • Grupa Azoty ZAK
 • IMCD
 • Donnauchem
 • Orlen
 • PCC Rokita
 • Basf
 • Keyser&Mackay
 • NRC Nordmann
 • Basell Orlen
 • Fosfan