Branża chemiczna, jako jedna z pierwszych gałęzi gospodarki, przystąpiła do realizacji biznesu opierającego się na poszukiwaniu solidnych i wiarygodnych postaw „zrównoważonego rozwoju”, prowadzącego do dobrobytu z zachowaniem sprawiedliwości i poczucia bezpieczeństwa oraz trwałości funkcji ekologicznych. Podjęła wysiłek wprowadzenia nowoczesnych programów  środowiskowego zarządzania, wdrażania czystych i bezpiecznych technologii, a co najistotniejsze otwartej komunikacji społecznej na temat swojej działalności.
Program Responsible Care („Odpowiedzialność i Troska”) narodził na początku lat 80 w Kanadzie, gdzie Kanadyjskie Stowarzyszenie Przemysłu Chemicznego postanowiło stworzyć system wspomagający działania firm chemicznych mające na celu zmniejszenie wielkości oddziaływania na środowisko naturalne, wzrost bezpieczeństwa stosowanych procesów wytwórczych oraz prewencyjne zarządzanie systemem ochrony zdrowia.
Z Kanady poprzez USA Program zawędrował do Europy Zachodniej, gdzie centralnym ośrodkiem jego promocji i koordynacji została Europejska Rada Przemysłu Chemicznego (CEFIC) z siedzibą w Brukseli. Programu „Odpowiedzialność i Troska” w Polsce przyjęty został w 1992 roku przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego, która sprawuje bezpośredni nadzór nad jego realizacją.

logo rc

Już od 25 lat, pod auspicjami Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, funkcjonuje w Polsce światowy Program Responsible Care ("Odpowiedzialność i Troska").  Jest to prośrodowiskowy program realizowany przez przemysł chemiczny na całym świecie. W Polsce Realizatorami Programu jest 20 firmy sektora chemicznego i branż pokrewnych, które dobrowolnie realizują działania na rzecz:

 • ochrony środowiska,
 • ochrony zdrowia,
 • wzrostu bezpieczeństwa procesowego.

Program „Odpowiedzialność i Troska” charakteryzuje otwartość, objawiająca się tym, że do programu przystąpić może każde przedsiębiorstwo niezależnie od swojej wielkości i stanu „uciążliwości” dla otoczenia. Realizacja Programu „Odpowiedzialność i Troska” pozwala na kompleksową minimalizację oddziaływania na środowisko i prowadzi do poprawy warunków pracy, wzrostu bezpieczeństwa funkcjonowania instalacji wytwórczych. Ciągła poprawa jest miarą uniwersalności Programu, nie stawia się, bowiem przed jego Realizatorami wstępnych warunków do spełnienia określonych wymogów. Bezwzględnie istnieć musi natomiast publiczna deklaracja poprawy oraz demonstrowanie jej rezultatów. Prowadzenia stałego dialogu ze swoimi klientami, dostawcami, kooperantami oraz ze społecznością lokalną jest jednym z najważniejszych obszarów przynależności firm do grona Responsible Care.

Logo Programu „Odpowiedzialność i Troska” to symbol zielonych dłoni okalających wizerunek chemicznej molekuły. Jest on wyrazem zaangażowania się przedsiębiorstw w efektywne działania zapewniające realizację  zasad ekoetyki, poprawę warunków pracy, bezpieczeństwo procesowe, czy stały kontakt z otoczeniem.

logo rc

Jednym z podstawowych założeń Programu „Odpowiedzialność i Troska” jest formalne zobowiązanie się przedsiębiorstwa do realizacji działań wynikających z Ramowego Systemu Zarządzania Responsible Care, a przede wszystkim do ciągłej poprawy we wszystkich aspektach działalności, obejmujących w szczególności:

 • ochronę środowiska
 • bezpieczeństwo procesowe
 • ochronę zdrowia

Realizacja Programu „Odpowiedzialność i Troska” wymaga także wdrożenia, ewidencji i śledzenia kluczowych wskaźników Programu, odnoszących się obecnie do następujących zasadniczych obszarów: ochrony środowiska, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa procesowego (w tym bezpieczeństwa w dystrybucji chemikaliów) oraz bezpieczeństwa pracy.

Polscy Realizatorzy Programu „Responsible Care” prowadzą ewidencję wskaźników w oparciu o opracowaną przez Sekretariat instrukcję i towarzyszący jej elektroniczny plik w excelu służący ewidencji wskaźników. Plik ten znajdą Państwa w tej zakładce w pasku poniżej: Dla Realizatorów - dokumenty do pobrania

Kluczowymi projektami realizowanymi w ramach działań Programu „Odpowiedzialność i Troska” są:

 • Akcja „Drzewko za butelkę” , która polega na tym, że Uczestnicy akcji (dzieci, pracownicy, społeczność lokalna) zbierają niepotrzebne i zaśmiecające otoczenie plastikowe butelki PET. W zamian za zebrane butelki, które trafiają do recyklingu, uczestnicy otrzymują sadzonki drzew i krzewów, które sadza w wybranych przez siebie miejscach.
 • Webinaria warsztatowe pod nazwą „Spotkania z ekspertem”, których ideą są spotkania online, w niedużym gronie, podczas których odbędzie się otwarta dyskusja, debata z ekspertem dotycząca aktualnych, bieżących wyzwań stojących przed branżą chemiczną.
 • Konferencja „Forum Ekonomiczne Branży Chemicznej” jest doskonałą okazją do wymiany doświadczeń między Realizatorami Programu i osobami z branży oraz do poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności o aktualne tematy dotyczące bezpieczeństwa pracy, ochrony środowiska i zdrowia oraz bezpieczeństwa procesowego.
 • Program o najszerszej tematyce dostępny w Polsce. Ponad dwie dekady tradycji i stałego rozwoju. Zasięg ogólnoświatowy
 • Dołączenie do grona największych firm branży chemicznej w Polsce i na świecie
 • Rozwój dobrych praktyk i holistyczne podejście do zarządzania firmą Weryfikacja wdrożonych systemów zarządzania i ewentualne ich usprawnienie
 • Nowe możliwości komunikacji wewnątrz firmy i w relacjach z interesariuszami zewnętrznymi
 • Rozwój inicjatyw CSR w przedsiębiorstwie, dostęp do nowych, sprawdzonych akcji Zapewnienie edukacji ekologicznej
 • Dostęp do szkoleń i konferencji oraz autorskich projektów przygotowywanych przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego

Materiał informacyjny o Programie „Odpowiedzialność i Troska” – prezentacja

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących procedury przystąpienia do Programu skontaktuj się z Sekretariatem Programu "Odpowiedzialność i Troska"

Michał Bielski
kom. +48 693 305 361

Magdalena Greśkiewicz
kom. +48 669 692 561

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Bezpośredni nadzór nad realizacją Programu na szczeblu krajowym pełnią krajowe federacje lub stowarzyszenia przemysłu chemicznego. W Polsce bezpośredni nadzór nad realizacją Programu pełni Polska Izba Przemysłu Chemicznego, która promocje, wytyczanie kierunków działania oraz nadzór merytoryczny nad realizacją Programu powierzyła, uchwałą swego Zarządu, Kapitule Programu "Odpowiedzialność i Troska" w składzie:

Przewodnicząca Kapituły:

 • Klaudia Kleps - Główny Specjalista, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Członkowie Kapituły:

 • Tomasz Zieliński - Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego
 • Adam Tworkowski - Dyrektor Biura Ochrony Środowiska, PKN ORLEN S.A.
 • Krzysztof Iwanicki - Prezes Zarządu, ORLEN Eko Sp. z o.o.
 • Małgorzata Siedlecka

Ramowy System Zarządzania RC - pobierz (pdf)

Instrukcja identyfikacji i ewidencji wskaźników RC - pobierz (zip)

Instrukcja określania celów i zdań do realizacji za dany rok - pobierz (zip)

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Uczestnicy Programu:

 • PCC Rokita
 • Solino
 • Fosfan
 • Exol
 • NRC Nordmann
 • Anwil
 • Donnauchem
 • Grupa Azoty ZAK
 • Orlen Południe
 • PCC Synteza
 • Keyser&Mackay
 • Puławy
 • Sarpi Veolia
 • IMCD
 • Basf
 • Novol
 • Basell Orlen
 • Brenntag
 • Azelis
 • Orlen