Odpowiedzialnośc i troska

O programie

Początki Programu Responsible Care
Branża chemiczna, jako jedna z pierwszych gałęzi gospodarki, przystąpiła do realizacji biznesu opierającego się na poszukiwaniu solidnych i wiarygodnych postaw „zrównoważonego rozwoju”, prowadzącego do dobrobytu z zachowaniem sprawiedliwości i poczucia bezpieczeństwa oraz trwałości funkcji ekologicznych. Podjęła wysiłek wprowadzenia nowoczesnych programów  środowiskowego zarządzania, wdrażania czystych i bezpiecznych technologii, a co najistotniejsze otwartej komunikacji społecznej na temat swojej działalności.
Program Responsible Care („Odpowiedzialność i Troska”) narodził na początku lat 80 w Kanadzie, gdzie Kanadyjskie Stowarzyszenie Przemysłu Chemicznego postanowiło stworzyć system wspomagający działania firm chemicznych mające na celu zmniejszenie wielkości oddziaływania na środowisko naturalne, wzrost bezpieczeństwa stosowanych procesów wytwórczych oraz prewencyjne zarządzanie systemem ochrony zdrowia.
Z Kanady poprzez USA Program zawędrował do Europy Zachodniej, gdzie centralnym ośrodkiem jego promocji i koordynacji została Europejska Rada Przemysłu Chemicznego (CEFIC) z siedzibą w Brukseli. Programu „Odpowiedzialność i Troska” w Polsce przyjęty został w 1992 roku przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego, która sprawuje bezpośredni nadzór nad jego realizacją.
Created by: cdx.pl