Odpowiedzialnośc i troska
Kategoria: Wszystkie

 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na ostatnie w tym roku seminarium online, odbywające się w ramach programu "Odpowiedzialność i Troska".

Seminarium "DYREKTYWA SUP, SYSTEM KAUCYJNY, ZMIANY W PRAWIE ODPADOWYM”" odbędzie się

w dniu 28 listopada 2023 roku w godzinach 10:00-14:00.

 

 

W maju br. weszła w życie zmiana przepisów, która implementuje do polskiego prawa tzw. dyrektywę plastikową. Koniec roku to ostatni moment do właściwego zidentyfikowania, jakie produkty i/lub opakowania podlegają pod przepisy SUP, jak właściwie je ewidencjonować, rozliczać i sprawozdawać, a także ująć w planach budżetowych.
W związku ze zmianami w otoczeniu regulacyjnym zapraszamy na kolejne seminarium online, odbywające się w ramach programu "Odpowiedzialność i Troska". Seminarium "Dyrektywa SUP, system kaucyjny, zmiany w prawie odpadowym" odbędzie się w dniu 15 listopada 2023 roku w godzinach 10:00-13:30. Spotkanie przybliży zagadnienia dotyczące ograniczeń i nowych wymagań dla opakowań i produktów z tworzyw sztucznych jednorazowego użycia. W jego ramach omówimy regulacje w zakresie polskich przepisów implementujących Dyrektywę Plastikową oraz podsumujemy praktykę stosowania znowelizowanych przepisów.

 

 

Agenda:

1. Wprowadzenie.

2. Dyrektywa SUP - cel wprowadzenia, kierunki zmian przepisów

 1. opis zmian w polskim prawie i harmonogram wrażania nowych obowiązków
 2. najważniejsze definicje i kwalifikacja opakowań
 3. zakaz wprowadzania wybranych produktów i ich znakowanie - termin realizacji obowiązku, odstępstwa
 4. obowiązki związane z pobieraniem opłat
 5. rejestr BDO, wpisy/aktualizacje wpisów w zakresie nowych obowiązków
 6. kary za brak realizacji nowych obowiązków

3. Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw – wdrażanie systemu kaucyjnego:

 1. rodzaje opakowań objętych systemem kaucyjnym, zasady systemu, placówki objęte systemem, finansowanie systemu
 2. obowiązki i wymagania dla podmiotów objętych systemem kaucyjnym
 3. rozliczanie zebranych opakowań – poziomy zbierania
 4. ewidencja i sprawozdawczość
 5. opłata produktowa

4. Pytania i odpowiedzi, dyskusja, wyjaśnianie wątpliwości uczestników.

  Spotkanie poprowadzi dr Sergiusz Urban - kieruje zespołem prawa ochrony środowiska w kancelarii WKB. Specjalizuje się w problematyce polskiego i unijnego prawa ochrony środowiska, prawa ochrony przyrody oraz prawa geologicznego i górniczego. Doradza klientom w zakresie: gospodarki odpadami, oceny oddziaływania na środowisko i na obszary Natura 2000, decyzji środowiskowych, regulacji emisji przemysłowych oraz pozwoleń zintegrowanych (IPPC/IED, standardy emisyjne, konkluzje BAT itp.). Zajmuje się zagadnieniami gospodarowania wodami i odprowadzania ścieków, odpowiedzialności za szkody w środowisku oraz za historyczne zanieczyszczenia, a także remediacji, jakości gleby i ziemi oraz ochrony przed hałasem. Wspiera również klientów w procesie uzyskiwania, zmian, przenoszenia oraz wygaszania pozwoleń i zezwoleń z zakresu ochrony środowiska, doradza w trakcie postępowań administracyjnych a także reprezentuje przed organami i sądami administracyjnymi. Wspiera klientów z wielu sektorów gospodarki, w tym energetycznego, chemicznego, budowlanego, wytwórczego, spożywczego, nieruchomości oraz samorządowego. Ma wieloletnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorców i podmiotów sektora publicznego. Wykładowca akademicki i prelegent na licznych konferencjach i szkoleniach poświęconych problematyce prawa ochrony środowiska oraz autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularyzatorskich.        

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu.  

Sekretariat Programu „Odpowiedzialność i Troska

Created by: cdx.pl